Takk for nå!

19 Jun

Vi takker av med “Kongens Skaal!” Med 9 fulle saler kan vi si det har vært en suksess.
Vi har også fått mange gode tilbakemeldinger og legger ved en lenke til en anmeldelse om stykket!

Hamar arbeiderblad

Advertisements

Ann Kennedy Sjøkvist som Anne Cathrine Pihl

15 May

Fru Pihl
Anne Cathrine Pihl (1764 – 1850, f. Neumann) vokste opp ved Hassel jernverk i Buskerud. Etter at hennes mor ble enke, eide og drev enkefru Neumann jernverket i perioden 1777 – 1799. Kvinnene i familien fremstår som selvstendige og beslutningsdyktige kvinner. Anne Cathrine giftet seg med Pihl i 1784 og fikk 11 barn, hvorav 8 vokste opp.

Ingrid Bakke som Anne Benedicte Dorph Todderud

15 May

Anne Benedicte Dorph Todderud - Ingrid Bakke

Anne Benedicte Todderud (1788 – 1845, f. Dorph) var datter av den rike prokurator og forretningsmann Dorph i Elverum. Hun giftet seg med gårdseier Eilert Todderud på Åker gård i 1807, og de fikk fire barn.

Solveig Østby som Madame Flora Nielsen

15 May

Madame Nielsen

Karakteren Madame Nielsen er basert på både Madame og frøken Nielsen. I sitt dagboknotat plasserer enkefru Todderud disse to som gjester på Vang prestegård 19. mai 1814.
Antonete Ancher Nielssen (1762 – 1836, f. Moe) bodde på Rye i Vang. Vi finner henne der som losjerende i folketellingen for 1801: “Gift en gang. Lever adskilt fra Manden Lars Nielss. som opholder sig paa Kongsvinger. Nyder aarlig noget af sin Broder Apotecher Maschman i Christiania.” Antonetes mor var søskenbarn med både Peder og Carsten Anker. Hun var blant de kondisjonerte i Vang og venn med fru Ulricke Todderud. Antonete hadde flere barn, men vi antar at den ”Frøken Nielsen” som blir omtalt i dagboknotatet, er Johanne Henrike (1790 – 1818), som giftet seg med Michael Leigh fra Vang i 1815.

Ragnhild S. Mykleset som Ulricke Charlotte Todderud

14 May

Ulrikke Charlotte von Lowsow Todderud -  Ragnhild S. Mykleset

Ulricke Charlotte Todderud, (1744 – 1816, f. Lowzow ) ble født i Danmark og var av militærfamilie med dansk og tysk avstamning. Familien flytter i embeds medfør til Vang, og der giftet hun seg med major Barthold von Todderud i 1770 og flyttet deretter til Åker gård. Som arbeidsleder for storgården førte hun dagbker. Mot slutten av 1700-tallet skrev hun ned stadig flere opplysinger om det sosiale livet rundt og på Åker gård. Dagboken hun førte i perioden 1772 – 1812 er transkribert og utgitt i bokform. Dagboken for 1814 er ført av sønnen Eilert Todderud og i perioder av hans mor Ulriche Charlotte. UNder begivenhetene i 1814 var Eilert i militærtjeneste, og moren Ulticke hadde ansvar for driften mens søsnnen var borte. Ulricke står bak notatet teaterstykket baserer seg på.
Åker gårds arkiv oppbevares ved Statsarkivet i Hamar, og de originale dagbøkene befinner seg der.

Image

Oppslag i dagens Hamar Arbeiderblad!

14 May

20140514_091951_resized

Daniel Frøysadal som Kaptein Hans Lemmich Juell

13 May

Kaptein Hans Lemich Juell -Daniel Frøysadal

Hans Lemmich Juell ( 1773 – 1848) var i militærtjeneste i perioden 1787 til 1812, og ansatt i Norges militære oppmåling. Han var landkonduktør (landmåler) i Hedmarkens amt og ved Statsarkivet i Hamar er det bevart en egen kart- og tegningssamling etter ham. Han drev under tiden som landmåler også med private kartoppdrag i forbindelse med utskiftninger av eiendom i de søndre delene av Hedmark. Han giftet seg i 1806 med Øllegaard Schultz.