Takk for nå!

19 Jun

Vi takker av med “Kongens Skaal!” Med 9 fulle saler kan vi si det har vært en suksess.
Vi har også fått mange gode tilbakemeldinger og legger ved en lenke til en anmeldelse om stykket!

Hamar arbeiderblad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: