Ragnhild S. Mykleset som Ulricke Charlotte Todderud

14 May

Ulrikke Charlotte von Lowsow Todderud -  Ragnhild S. Mykleset

Ulricke Charlotte Todderud, (1744 – 1816, f. Lowzow ) ble født i Danmark og var av militærfamilie med dansk og tysk avstamning. Familien flytter i embeds medfør til Vang, og der giftet hun seg med major Barthold von Todderud i 1770 og flyttet deretter til Åker gård. Som arbeidsleder for storgården førte hun dagbker. Mot slutten av 1700-tallet skrev hun ned stadig flere opplysinger om det sosiale livet rundt og på Åker gård. Dagboken hun førte i perioden 1772 – 1812 er transkribert og utgitt i bokform. Dagboken for 1814 er ført av sønnen Eilert Todderud og i perioder av hans mor Ulriche Charlotte. UNder begivenhetene i 1814 var Eilert i militærtjeneste, og moren Ulticke hadde ansvar for driften mens søsnnen var borte. Ulricke står bak notatet teaterstykket baserer seg på.
Åker gårds arkiv oppbevares ved Statsarkivet i Hamar, og de originale dagbøkene befinner seg der.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: