Vi søker frivillige!

5 Mar
I Åker gårds arkiv i Statsarkivet i Hamar befinner det seg et dagboks-notat som forteller om en middag i Vang prestegård 19. mai 1814. Det beskrives hvem som var til stede ved middagen, bl.a. Prost Abraham Pihl i Vang og oberstløytnant Rode, som hadde kommando over troppene som var forlagt ved Åker gård og en rekke mer eller mindre kjente personer fra området.

Her skålte man for den nyvalgte norske kongen – Christian Frederik – og skjøt salutter for det som hadde skjedd på Eidsvoll to dager før.

I januar 2012 ble det nedsatt en prosjektgruppe, som arbeider med å lage et historisk spill basert på opplysninger fra Åker gårds arkiv og andre relevante historiske dokumenter. Dette blir et viktig bidrag i Hedmarks markering av Grunnlovsjubileet i 2014.  Dette prosjektet – Åker 1814 – er et samarbeid mellom Statsarkivet i Hamar og Festivitetsteatret. Prosjekt-gruppa består av to representanter fra Statsarkivet i Hamar og tre representanter fra Festivitetsteatret.

Forfatteren – Harald Hoaas – har i et halvt års tid studert det historiske materialet og er nå i gang med å skrive et teaterstykke. Etter påske begynner skuespillerne med innøving av stykket.

Spillet skal ha premiere 17. mai 2014 i den nyrestaurerte Røhne-gården i Hamar. Her finnes Hamars eldste teatersalong. I 1864 ble 50-års-jubileet for Grunnloven feiret i denne salen.

Som andre historiske spill, vil man være avhengig av en stor grad av frivillig innsats fra skuespillere, arbeid med kostymer, sceneutstyr, lys, PR-arbeid osv. Manus og regi overlates til profesjonelle.

Er du interessert i å være med?

Nærmere opplysninger kan rettes til:

Svein Hellesøy

Prosjektleder Åker 1814

Tlf. 97 10 48 00

e-post: sv-hell@online.no

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: