Avskrift av dagboknotat

åkerecstract001

Fra Åker-dagbok, 1814, folio 528:

1814

19 May
Chr: Himm: Dag Deylig Varmt
Soelskinds Veyr.-
Nota d. 19 May Høytidelig Dag,
det forkyndtes af Præke Stolen
Kong Christian Norges Konge
strax efter tienesten var
slutted, Løsnedes 3 gang 27ve
Canon skud, derpaa blev
Raabt 3 gang Hura ved Obl:
Rode og alle tilstædeværende
Tronhiemske Officierer; samt-
lige Vare indbudne paa Obl:
Rodes forlangende til Præste-
Gaarden til Midag,
Capit: Juel med Frue, vi her-
fra, Mad: Nielsen og Datter,
Vare og budne, Rød Viin blev
Drucket om Heele Bordet, Gived
dertil af Obl:, ved Stegen blev
Drucket Kongens Skaal, under
Canonernes Løsen 3 gang 9 skud,
Ligesaa Gamle Norges Skaal,
heele Selskabet stod Op, ved
Kongens Skaal, Raabte Hura
3de Gange, om Aftenen blev
Dansed Rask. –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: